Splitsingstekning_title

Splitsingstekening SNEL

Vanaf 250,- euro voor een pand met drie appartmenten. Altijd goedgekeurd en binnen twee weken geleverd. Een splitsingstekening verbeeldt de grenzen tussen de ruimten voor privé en gemeenschappelijk bezit, en is zoals de splitsingsakte van de notaris een juridische document gedeponeerd bij het Kadaster. De privéruimten zijn in dikke lijnen aangegeven (woning, berging, parkeerplaats).

Ik werk overal in Nederland tegen een scherpe prijs met een vast tarief:

Binnen vijf werkdagen krijg u de splitsingstekening. De splitsingstekening wordt vervaardigd volgens de inschrijvingsvereisten van artikel 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 en volgens de richtlijnen Kadaster.

Voor andere splitsingen; splitsingsvergunning, samenvoeging, splitsen van herbestemde gebouwen kunt u terecht bij www.splitsings-bureau.nl.

Stappen:

Stap 1: De opdrachtgever stuurt de huidige splitsingstekening metr situatietekening aan de splitsings-KING. Deze gegevens vormen samen de basis voor de splitsingstekening.

Stap 2: KING maakt een concept splitsingstekening en stuurt deze in pdf formaat aan u en de notaris.

Stap 3: De notaris controleert deze tekening samen met de opdrachtgever. Het kan zijn dat de indexnummers onduidelijk zijn, deze kunnen dan verbeterd worden in de splitsingstekening.

Stap 4: KING maakt de definitieve splitsingstekening. De splitsingstekening wordt in pdf formaat aan de notaris en opdrachtgever geleverd, zodat de akte van splitsing ingediend kan worden.

Splitsingstekening_03

De gemeenschappelijke ruimten (trappenhuis, balkons) zijn in dunne lijnen aangegeven. Balkons en loggia's (inpandige of open balkons) zijn deel van de buitengevel en daarom in gemeenschappelijk bezit. Ze zijn géén privébezit, maar uitsluitend bestemd voor privégebruik.

Heeft u een splitsingstekening of wijziging van een splitsingstekening, een splitsingsvergunning of samenvoeging nodig kunt u contact opnemen met de splitsings KING.

Splitsing
Door een gebouw of grondstukken te splitsen worden de grenzen van privé- en gemeenschappelijk bezit bepaald. De splitsingstekening en splitsingsakte (vastgelegd bij een notaris) vormen de appartementsrechten, waardoor de gemeenschappelijke ruimten en eigendomsrechten ontstaan binnen een Vereniging van Eigenaren. Voor de wijziging van een splitsingstekening heeft u geen vergunning nodig, alleen een aangepaste splitsingstekening en splitsingsakte.

Splitsingstekening
Een splitsingstekening verbeeldt de grenzen tussen de ruimten voor privé en gemeenschappelijk bezit, en is zoals de splitsingsakte van de notaris een juridische document gedeponeerd bij het Kadaster. De privéruimten zijn in dikke lijnen aangegeven (woning, berging, parkeerplaats). De gemeenschappelijke ruimten (trappenhuis, balkons) zijn in dunne lijnen aangegeven. Balkons en loggia's (inpandige of open balkons) zijn deel van de buitengevel en daarom in gemeenschappelijk bezit. Ze zijn géén privébezit, maar uitsluitend bestemd voor privégebruik.

Wijziging splitsingstekening en ondersplitsing

Ondersplitsing
Als een bestaand of nieuw gebouw wordt gesplitst kan het voorkomen dat een deel wordt ondergesplitst. Bijvoorbeeld een gebouw met winkels op de begane grond en appartementen boven wordt gesplitst, daarna kunnen winkels zoals de appartementen verder ondergesplitst worden.

Voorgenomen wijziging splitsing
Als er een wijziging in de rechten van de indeling ontstaan wordt de splitsingstekening gewijzigd, door de splitsingstekening aan te passen.